Maximizează profitul
Minimizează costurile
Analizează riscul

Management antreprenorial

îmbunătăţirea rezultatelor companiei


 • Suport

  Strategie, Instrumente, Fundamentare... Mai mult

 • Servicii

  Maximizarea profitului, Minimizarea costurilor... Mai mult

 • Exemple

  Rentabilitatea investiţiei, Optimizări... Mai mult

 • Contact

  Comandă servicii... Mai mult

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii, analiza poziţiei financiare şi a performanţelor, diagnosticul rentabilităţii, analiza riscului.

Împreună găsim soluţii

Rentabilitatea investiţiei

 

Orice decizie privind cheltuielile de capital, cum ar fi noi investiţii, schimbări, modernizări sau achiziţii, trebuie să aibă la bază o analiză de profitabilitate.

Calcularea investiţiilor este un pas crucial în bunul management financiar al companiei prin care investitorii pot obţine o imagine mai clară a profitabilităţii şi riscurilor unei oportunităţi de investire.

În ritmul actual în care mediul de afaceri se dezvoltă, este obligatoriu să faceţi studii de fezabilitate financiare, în cel mai sigur şi rapid mod.

Dacă nu, vă veţi găsi în postura de a acţiona pe baza unor supoziţii greşite sau veţi adopta măsurile prea târziu.

 

Cum puteţi face faţă competiţiei dacă urmărirea formulelor sau analizarea variabilelor de intrare necesită mult timp ?

 

În loc să studiaţi oportunităţile pentru cea mai bună alocare a capitalului, vă puteţi pierde în modele de calcul... iar timpul trece.

 

Calculele efectuate de noi vor asigura baza pentru deciziile strategice cu privire la cheltuielile de capital care vă vor duce mai aproape de îndeplinirea obiectivelor :

 

 • Crearea rapidă a modelului de investiţii
 • Realizarea de analize de profitabilitate şi identificarea celei mai eficiente alternative
 • Analiza profitabilităţii mai multor scenarii
 • Calcularea pragului de rentabilitate pentru diferiţi parametri
 • Analiza de  senzitivitate (ce se întâmplă dacă costurile investiţiilor cresc, veniturile scad, sau   rata de actualizare este diferită ?)
 • Comparaţia diferitelor scenarii de investiţii sau proiecte alternative.
 • Testarea deprecierii pentru IFRS şi US GAAP
 • Evaluare pentru achiziţii, fuziuni şi vânzări de afaceri

 

 

Analiza financiară

 

Analiza financiară ajută la identificarea activităţii nesatisfăcătoare a întreprinderii şi la stabilirea măsurilor care vor influenţa rezultatele în viitor.

Prin cunoaşterea post-faptică, curentă şi previzională a activităţii agenţilor economici, a rezultatelor interne şi a cauzelor care le-au generat, analiza contribuie la cunoaşterea continuă a eficienţei utilizării resurselor umane, materiale şi financiare.

Deoarece obiectivul principal al unei întreprinderi îl constituie maximizarea valorii patrimoniului, eficienţa cu care a fost folosit capitalul investit constituie obiectivul central al diagnosticului financiar.

 

Obiectivele de bază ale analizei financiare le constituie :

 

 • descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne
 • diagnoza şi reglarea activităţii întreprinderii
 • întărirea autonomiei economico - financiare
 • creşterea eficienţei economice
 • fundamentarea deciziilor financiare
 • informarea întreprinderii cu cerinţele standardelor şi cu nivelul concurenţei pe diferite pieţe

 

Îndeplinind o dublă funcţie de diagnoză şi reglare, analiza economico-financiară constituie un instrument indispensabil al conducerii eficiente a activităţii întreprinderii.

Analiza financiară fundamentează întreaga politică economico- financiară viitoare a întreprinderii, constituie o condiţie cheie pentru elaborarea şi aplicarea unor decizii raţionale, stă la baza efectuării de expertize şi negocieri vizând estimarea valorii întreprinderii în cazul privatizării, reorganizării sau vânzării activelor.

 

Analiza financiară îndeplineşte următoarele funcţii :

 

 • de informare
 • de evaluare a potenţialului tehnico-economic
 • de realizare a gestiunii eficiente a patrimoniului întreprinderii
 • de realizare a relaţiilor cu mediul extern

 

Reieşind din cele expuse rolul analizei economico-financiare poate fi sistematizat astfel :

 

 • analiza financiară reprezintă un mijloc indispensabil în elaborarea unor planuri reale, temeinice,  fundamentate
 • analiza financiară în acelaşi timp este un instrument operativ de cunoaştere şi de reglare a procesului îndeplinirii planului
 • analizei financiare îi revine rolul de a contribui la asigurarea unui echilibru permanent, la îmbunătăţirea rezultatelor economico-financiare

 

 

Maximizarea profitului

 

În economia modernă de piaţă, aşezată pe un echilibru relativ între oferta globală de mărfuri, pe de o parte şi cererea globală de consum, pe de altă parte, întreprinderea se confruntă permanent cu o restricţie a concurenţei imperfecte, care o obligă să-şi amplifice producţia, dar să reducă nivelul costurilor totale şi să obţină profit.

Într-o economie concurenţială, maximizarea profitului poate avea loc atunci când sporirea producţiei ajunge la un nivel în care costul marginal devine egal cu venitul marginal, iar acesta se egalează cu preţul pieţei.

 

 

Minimizarea costurilor

 

Pentru a maximiza profitul întreprinderea trebuie, mai întâi, să minimizeze costurile de producţie, deci să obţină rezultate cât mai bune şi de durată.

În economiile moderne, procedeele care vizează reducerea costurilor de producţie rămân până la urmă una din soluţiile cele mai bune pentru atingerea scopului urmărit.

Importanţa reducerii costului pentru maximizarea profitului sporeşte şi mai mult dacă se ţine seama că în economia de piaţă producătorii (cu excepţia monopolurilor) nu pot să acţioneze după dorinţele lor asupra factorilor de producţie pe care-i cumpără, dar nici asupra preţurilor la care se vând propriile mărfuri.

 

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii, analiza poziţiei financiare şi a performanţelor, diagnosticul rentabilităţii, analiza riscului.

 

Viziune

Viziunea noastră este să fim ecosistemul preferat unde clienţii, angajaţii şi partenerii nostri îşi împărtăşesc unii altora experienţa şi mobilizează resurse pentru a crea valoare pentru toţi.

Misiune

Misiunea noastră este să oferim consultanţă firmelor mici, aflate la început de drum şi nu numai, să înţelegem nevoile clienţilor noştri şi să îi ajutăm să îşi atingă potenţialul maxim prin reducerea costurilor şi creşterea productivităţii.

Servicii

- Fudamentarea afacerii
- Analiza poziţiei financiare
- Analiza performanţelor
- Analiza activităţii întreprinderii
- Analiza fluxurilor de numerar
- Diagnosticul rentabilităţii
- Analiza riscului

Contact

 • Telefon:
  (+40) 773 864 734
 • Email:
  imperial.ro@gmail.com
 • Adresa:
  Ep. Iacob Antonovici 17
  Bârlad, 731212, Vaslui
  România