Maximizare profit


 

Complex apartamente
Rezumat
Sunteți un potențial cumpărător al complexului de apartamente. Ați analizat situația și ați creat un model pentru a vă ajuta să luați o decizie în cunoștință de cauză. Deoarece există o anumită incertitudine în legătură cu cererea pentru apartamente și cheltuielile lunare, aveți nevoie să simulaţi profitul sau pierderea potențială pe lună pentru a vă ajuta să determinați un preț optim de închiriere de apartamente. Aceste informaţii vă vor ajuta să determinați dacă acest complex merită sau nu cumpărat.
Detaliere
Din analiza structurilor de prețuri și a gradului de ocupare a complexelor de apartamente similare, ați estimat că cererea pentru unitățile de închiriere este o funcție liniară a chiriei percepute și este exprimată ca :
          Numărul de unități închiriate = -.1 (chiria pe unitate) + 85
          pentru chiriile între 400 și 600 de dolari.
În plus, ați estimat că costurile de operare vor ajunge în medie la aproximativ 15.000 de dolari pe lună pentru întregul complex. Acest model nu are o soluție simplă, deoarece costurile lunare de operare și parametrii funcției preț-cerere (-.1 și 85) nu sunt siguri (distribuțiile de probabilități pentru aceste ipoteze sunt deja definite pentru acest exemplu). Trebuie să determinaţi o chirie optimă care să contabilizeze incertitudinile legate de cerere și de cost, în timp ce se obține cel mai mare profit mediu.

 

 

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii, analiza poziţiei financiare şi a performanţelor, diagnosticul rentabilităţii, analiza riscului.

Politica de înlocuire a burghiului de foraj
Rezumat
La forarea în tipuri diferite de teren, performanța unui burghiu scade în timp din cauza uzurii. În cele din urmă, burghiul trebuie înlocuit deoarece costurile depășesc valoarea găurii care se execută. Problema este să se determine politica optimă de înlocuire; adică ciclul de foraj, orele T, între înlocuiri. În acest model, vom determina timpul optim de înlocuire și vom maximiza profiturile, contabilizând în același timp incertitudinile inerente procesului de foraj.
Detaliere
După T ore, rata de foraj poate fi exprimată ca :
dM/dH = 15 / (square root (T / 10)) meters per hour
De exemplu, folosind ecuația de mai sus, după 5 ore de utilizare consecutivă (începând cu un nou burghiu), forajul poate penetra terenul cu o viteză de 21,21 metri pe oră. În timp ce după 50 de ore, rata de penetrare este de numai 6,71 metri pe oră.
T ore după înlocuirea burghiului, adâncimea totală de găurire în metri, M, este dată de integralele primei ecuații de la 0 la T sau :
M = 300 (square root (T/10)) meters
unde 300 este coeficientul de adâncime de forare.
Valoarea venitului pe metru forat este calculată la 60 USD. Costurile de găurire sunt fixate la 425 USD pe oră și în general necesită R = 7,5 ore pentru a instala un burghiu nou, la un cost de 8000 $ + 400R $.
Dacă toți parametrii de foraj erau cerţi, calcularea politicii optime de înlocuire ar fi fost simplă. Cu toate acestea, câțiva dintre parametrii de foraj sunt incerți și valorile lor trebuie să fie presupuse :
- Din cauza variațiilor procesului de forare și a terenului, coeficientul de adâncime C este caracterizat printr-o distribuție normală cu o medie de 300 și o abatere standard de 20.
- Timpul de înlocuire a burghiului, R, variază și este determinat de o distribuție triunghiulară cu parametrii 6.5, 7.5 și 9.
- Numărul de zile de 10 ore disponibile pe lună, D variază, de asemenea, datorită vremii și numărului de zile într-o lună și se presupune că este triunghiular cu parametrii 24, 28 și 30.
Cu aceste ipoteze, ciclul profit / foraj dacă burghiul este înlocuit după ce orele T sunt egale cu veniturile obținute din foraj minus cheltuielile de foraj și costurile de înlocuire :
Profit / ciclu de foraj = $60M - $425T - ($8,000 + $400R)
Presupunând că D reprezintă zile de zece ore pe lună, numărul mediu de cicluri pe lună este de 10 D / (T + R). Prin urmare, profitul mediu pe lună este :
average profit / month =( 10 D ($60(c square root (T/10)) - $425 T - $8000 - $400 R) ) / T+R
Obiectivul este să găsim valoarea T care maximizează profitul mediu pe lună.

 

 

 

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii, analiza poziţiei financiare şi a performanţelor, diagnosticul rentabilităţii, analiza riscului.

Mix de produse - Optimizare fabricație
Rezumat
Acest model este un exemplu clasic de optimizare unde intrările sunt supuse unor limite. Se fabrică cinci tipuri de cârnați și variază numărul de kilograme din cele patru ingrediente principale - carnea de viţel, carnea de porc, carnea de vită și înveliş - folosită pe unitate de produs și în profitul generat pe unitate. În cazul în care compania are numai cantități limitate din fiecare ingredient, problema este de a determina câte kilograme din fiecare produs să producă pentru a maximiza profitul brut, fără a rămâne fără ingrediente sau carne în timpul fabricației.
Detaliere
O cantitate limitată de ingrediente este disponibilă pentru următorul ciclu de producție. Mai exact, numai 12.520 de kilograme de carne de viţel, 14.100 de kilograme de carne de porc, 6.480 de kilograme de carne de vită și 10.800 de kilograme de înveliş sunt disponibile. De asemenea, complicarea acestei situații este: (1) cererea pentru fiecare produs este incertă și (2) decizia de a cumpăra (sau vinde) ingrediente suplimentare este supusă unor costuri suplimentare.

 

 

 

 

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii, analiza poziţiei financiare şi a performanţelor, diagnosticul rentabilităţii, analiza riscului.

Stabilire prețuri hotel
Rezumat
Un hotel din centrul orașului are în vedere o remodelare majoră și trebuie să determine cea mai bună combinație de preţuri și dimensiuni de cameră pentru a maximiza veniturile. În prezent, hotelul are 450 de camere, care pot fi segmentate în trei categorii, fiecare având un preț diferit, rată de ocupare zilnică și elasticitate a prețului / cererii. Având în vedere incertitudinea în jurul elasticității, proprietarii doresc să stabilească prețurile optime pentru fiecare tip de cameră, maximizând veniturile estimate.
Detaliere
În prezent hotelul are 450 de camere cu următoarea istorie :
Tip cameră    Preţ    Vânzare medie zilnică    Venituri
Standard            $85                   250                        $21,250
Gold                    $98                    100                          $9,800
Platinum         $139                      50                          $6,950
Fiecare segment de piață are propria elasticitate a prețului / cererii. Estimările elasticității sunt :
Standard = -3
Gold          = -1
Platinum = -2
Aceasta înseamnă, de exemplu, că o scădere cu 1% a prețului unei camere standard va crește numărul de camere vândute cu 3%. În mod similar, o creștere cu 1% a prețului va reduce numărul de camere vândute cu 3%. Pentru orice set de prețuri propuse, numărul estimat de camere dintr-un anumit tip vândut poate fi găsit folosind formula :
       Camere vândute = H + ((E * H * (N - C)) / C)
unde :
H = Numărul mediu istoric de camere vândute
E = Elasticitate
N = Preţ nou
C = Preţ curent
Proprietarii hotelului vor să păstreze prețul unei camere Standard între 70 și 90 USD, o cameră Gold între 90 și 110 USD și o cameră Platinum între 120 și 149 USD. Toate prețurile sunt întregi (discrete). Deși camerele pot fi renovate și reconfigurate, nu există planuri de extindere dincolo de capacitatea actuală de 450 de camere.

 

 

 

 

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii, analiza poziţiei financiare şi a performanţelor, diagnosticul rentabilităţii, analiza riscului.

Selecția proiectelor cu EVA (Six Sigma)
Rezumat
Ați prezentat opt proiecte posibile pentru anul viitor. Pentru fiecare proiect, experții dvs. de la Six Sigma au calculat : (1) variația estimată a veniturilor pentru fiecare proiect, (2) economiile de cost estimate sau modificarea cheltuielilor și (3) investiția inițială necesară pentru fiecare proiect. Folosind aceste cifre, managerul financiar a calculat profitul brut și valoarea adăugată economică (EVA) sau profitul economic pentru fiecare proiect. Din păcate, aveți constrângeri atât asupra bugetului, cât și asupra forței de muncă, iar multe dintre variabile, inclusiv veniturile din proiect, economiile de costuri, investițiile și cerințele personalului, sunt extrem de incerte. Astfel, problema este de a determina, pe baza considerentelor financiare, care sunt proiectele Six Sigma selectate pentru maximizarea EVA totală, aflate în limitele bugetului și a forței de muncă.
Detaliere
Selectarea proiectelor poate fi un proces complicat, mai ales atunci când proiectele par similare, când proiectele oferă avantaje diferite și când numărul proiectelor potențiale este mare. În acest exemplu, multe dintre proiecte par să ofere EVA similare. În plus, fiecare dintre cele opt proiecte oferă o poveste financiară diferită. Pentru unele proiecte, veniturile estimate sunt scăzute sau inexistente, în timp ce economiile de costuri sunt ridicate. Acestea ar putea fi proiecte de îmbunătățire a proceselor Six Sigma. Alte proiecte din acest exemplu, totuși, arată invers, cu venituri mai mari așteptate și fără economii de costuri. Acestea ar putea fi proiecte pentru proiectarea Six Sigma (DFSS). Și mai multe dintre proiecte se încadrează între aceste extreme, arătând atât venituri estimate, cât și economii de costuri.
În cele mai bune condiţii, ați executa toate cele opt proiecte, însă, în realitate, aveți limite de buget și de muncă. Dacă selectați toate cele opt proiecte, atunci aveți 2.4 milioane de dolari peste buget și aveți nevoie de încă 14 membri ai echipei la locul de muncă decât sunt disponibili. Dar cum puteți compara astfel de tipuri diferite de proiecte? O metodă este de a compara EVA ale fiecărui proiect și de a selecta subsetul de proiecte care conduc la cel mai înalt sau optim EVA.
Acest model a fost construit astfel încât prin introducerea unui cod 1 sau 0 în coloana C pentru decizia de investiție, puteți transforma un proiect "on" sau "off". Dacă introduceți o valoare 0 pentru Proiectele 3 și 8, se recalculează și veți ajunge la un buget echilibrat şi la un nivel adecvat de personal. De asemenea, vedeți o scădere relativ mică în Total EVA. Într-o lume fără incertitudine, aceasta ar fi o soluție acceptabilă. Dar știi că multe dintre estimările din acest model sunt variabile, inclusiv veniturile din proiect, economiile de costuri, investițiile și cerințele personalului.
Selectarea proiectelor Six Sigma este o decizie unică; Fiecare proiect va avea succes sau nu. Dacă un proiect nu reușește, compania își asumă riscul de a suferi pierderea investiției inițiale și poate chiar și încrederea în beneficiile Six Sigma. Astfel, obiectivul dvs. este de a încorpora analiza riscului în contextul selecției proiectului și de a selecta cele mai bune proiecte care satisfac constrângerile dvs. în timp ce vă optimizați EVA.

 

 

 

 

 

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii, analiza poziţiei financiare şi a performanţelor, diagnosticul rentabilităţii, analiza riscului.

Selecția proiectelor cu constrângeri bugetare
Rezumat
Grupul de cercetare și dezvoltare al unei companii importante de utilități publice a identificat opt proiecte posibile. O analiză a valorii actuale nete a calculat : (1) venitul estimat pentru fiecare proiect în cazul în care acesta are succes, (2) probabilitatea estimată de succes pentru fiecare proiect și (3) investiția inițială necesară pentru fiecare proiect. Folosind aceste cifre, managerul de finanțe a calculat randamentul estimat și profitul așteptat pentru fiecare proiect. Din păcate, bugetul disponibil este de numai 2,0 milioane de dolari, iar selectarea tuturor proiectelor ar necesita o investiție inițială totală de 2,8 milioane de dolari. Astfel, problema este de a determina ce proiecte să selectați pentru a maximiza profitul total așteptat în timp ce rămâneți în limita bugetului. Complicarea acestei decizii este faptul că atât veniturile estimate, cât și ratele de succes sunt extrem de incerte.
Detaliere
Fiecare dintre cele opt proiecte are un venit și o rată de succes estimată. Suma celor doi factori este egală cu rentabilitatea preconizată, iar profitul așteptat este rentabilitatea estimată minus investiția inițială pentru un proiect selectat. Deciziile din coloana C sunt binare; Adică, pot presupune numai valorile zero și unu, reprezentând deciziile de a nu selecta sau selecta fiecare proiect. Cu o decizie (o decizie "go"), se calculează Profitul estimat al proiectului. Cu o decizie zero (o decizie "no-go"), profitul estimat devine zero. Investiția în celula F15 este investiția necesară în coloana G înmulțită cu variabila de decizie respectivă din coloana C.
Veniturile și ratele de succes estimate sunt incerte și, deși soluții bune pot fi identificate prin inspecție sau prin încercare și eroare, bazarea unei decizii asupra valorilor estimate poate fi periculoasă deoarece nu evaluează riscurile. În realitate, selectarea proiectelor de cercetare și dezvoltare este o decizie unică; Fiecare proiect va avea succes sau nu. Dacă un proiect nu reușește, compania își asumă riscul de a suferi pierderea investiției inițiale. Astfel, integrarea analizei de risc în contextul optimizării este o abordare foarte utilă.

 

 

 

 

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii, analiza poziţiei financiare şi a performanţelor, diagnosticul rentabilităţii, analiza riscului.

 

Viziune

Viziunea noastră este să fim ecosistemul preferat unde clienţii, angajaţii şi partenerii nostri îşi împărtăşesc unii altora experienţa şi mobilizează resurse pentru a crea valoare pentru toţi.

Misiune

Misiunea noastră este să oferim consultanţă firmelor mici, aflate la început de drum şi nu numai, să înţelegem nevoile clienţilor noştri şi să îi ajutăm să îşi atingă potenţialul maxim prin reducerea costurilor şi creşterea productivităţii.

Servicii

- Fudamentarea afacerii
- Analiza poziţiei financiare
- Analiza performanţelor
- Analiza activităţii întreprinderii
- Analiza fluxurilor de numerar
- Diagnosticul rentabilităţii
- Analiza riscului

Contact

 • Telefon:
  (+40) 773 864 734
 • Email:
  imperial.ro@gmail.com
 • Adresa:
  Ep. Iacob Antonovici 17
  Bârlad, 731212, Vaslui
  România