Minimizare costuri


 

Lanț de aprovizionare
Rezumat
În acest exemplu, determinăm cantitatea optimă de benzină care se transportă între diferitele niveluri ale lanțului de aprovizionare cu benzină. Obiectivul nostru este de a minimiza costul total, care include costurile de transport și costurile deținerii inventarului în diferite puncte din lanțul de aprovizionare. De asemenea, dorim să minimizăm stocurile la diferite puncte de vânzare cu amănuntul. Complexitatea problemei rezultă din faptul că avem o producție stochastică la nivelul rafinăriei și o cerere stochastică la nivelul de vânzare cu amănuntul.
Detaliere
Considerăm o situație simplificată a lanțului de aprovizionare cu benzină, constând în 1 rafinărie, 2 depozite de aprovizionare (SD) și 3 puncte de vânzare (RO). Un instantaneu săptămânal al acestui lanț de aprovizionare este după cum urmează : Rafinăria produce o cantitate variabilă de benzină în fiecare săptămână, pe care o transportă în SD pentru livrare. Benzina de aprovizionare SD către RO, care realizează cererea stochastică de la clienții finali. Toate cele trei niveluri ale lanțului de aprovizionare (Rafinare, SD și RO) se confruntă cu costurile deținerii stocului. În plus, RO se confruntă cu riscul de stocuri pentru neîndeplinirea cerințelor clienților. Trebuie să determinăm cantitatea de benzină care se transportă între fiecare nivel al lanțului de aprovizionare pentru a minimiza costul total de operare, pe care îl calificăm drept suma costurilor de transport și a costurilor deținerii stocului. Din motive de afaceri, dorim să minimizăm stocurile de la RO într-o anumită măsură.
Diagrama schematică a lanțului de aprovizionare :
Numerele sunt după cum urmează :

1. Oferta săptămânală de SP urmează o distribuție normală cu o medie de 2000 galoane și o abatere standard (s.d.) de 450 galoane.

2. Cererile săptămânale la RO sunt distribuite Lognormally cu medii și s.d. de 400 galoni și 50 galoni, 500 galoni și 75 galoni, 650 galoni și, respectiv, 100 galoni la RO1, RO2, RO3.

3. Costul deținerii stocului este de un dolar pentru fiecare 5 galoni.
4. Costurile de transport în dolari / galon sunt :

SD1      SD2                                                 RO1      RO2      RO3
-----------------                                ---------------------------------
SP:     15        12.5                                     SD1:      6.5        7.5       9.0
SD2:      9.0        8.0       7.0
5. Stocurile existente în galoane sunt :

Rafinărie : 200 galoane, SD1: 50 galoane, SD2: 70 galoane, RO1: 120 galoane, RO2: 180 galoane, RO3: 80 de galoane.
Alte ipoteze :

1. Nu există o limită de capacitate pentru legăturile de transport și punctele lanțului de aprovizionare.
2. Există o constrângere implicită a faptului că SD nu au niciun stoc. Aceasta presupune :

Stocul existent + livrarea primită - Cererea îndeplinită> = 0

 

 

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii, analiza poziţiei financiare şi a performanţelor, diagnosticul rentabilităţii, analiza riscului.

Locația Facilităților - Centrul de Distribuție
Rezumat
Decizia unde să localizați o nouă unitate, un depozit sau o altă unitate este o dilemă importantă și comună de gestionare. La un nivel strict logistic (presupunând considerații politice interne minime), decizia localizării unei facilităţi de distribuție trebuie să țină seama de incertitudinile legate de costurile de transport de la locație la magazinele satelit, costurile de exploatare și investițiile de capital necesare. Acest model analizează costurile asociate cu cinci locații potențiale de distribuție și vă permite să selectați o locație optimă cu investiții şi costuri minime.
Detaliere
Ați selectat cinci locații potențiale în trei state (Colorado, Oklahoma și Kansas) pentru un nou centru de distribuție. După cum se arată în Parametri, costurile de transport și de operare vor varia pentru fiecare stat, iar investiția de capital va varia deasemenea. Presupunem că prețurile la benzină, numărul de angajați, anii de funcționare, KwH pe an și costurile energiei electrice vor rămâne constante, în ciuda locației selectate.
Ați enumerat toate cele 147 de locații care trebuie să primească livrări de la centrul de distribuție selectat. Aceste locații primesc fiecare livrări la o rată diferită pe săptămână, iar calculul distanței pe săptămână include un factor de distanță care reflectă ocoluri, condiții rutiere rele și rute indirecte de la centrul de distribuție la magazinul satelit.

 

 

 

 

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii, analiza poziţiei financiare şi a performanţelor, diagnosticul rentabilităţii, analiza riscului.

Stocuri optime
Rezumat
Cele două decizii de inventar de bază cu care se confruntă managerii sunt: (1) cât de mult stoc suplimentar trebuie comandat sau produs și (2) când să îl comandați sau să-l produceți. Deși este posibil să se ia în considerare aceste două decizii separat, ele sunt atât de strâns legate încât este de obicei necesară o soluție simultană. Având în vedere cererea variabilă (incertă) pe o perioadă de 52 de săptămâni, acest model determină o cantitate optimă de comandă și un punct de reaprovizionare care are ca rezultat costurile anuale totale minime.
Detaliere
De obicei, obiectivul este de a minimiza costurile totale de inventar. Costurile totale de inventar includ de obicei costurile de exploatare, de comandă, de lipsă și de achiziție. Într-un sistem de revizuire continuă, managerii monitorizează continuu poziția inventarului. Ori de câte ori poziția inventarului scade la sau sub un nivel R, numit punctul de reaprovizionare, managerul comandă unitățile Q, numite cantitatea de comandă. (Rețineți că decizia de reaprovizionare se bazează pe poziția inventarului, inclusiv pe comenzile care nu au fost încă primite, și nu pe nivelul stocurilor, incluzând numai stocul disponibil. Dacă managerii ar utiliza nivelul de stoc, ar plasa comenzile în mod continuu, R până când primesc comanda.) Când primiți comanda după timpul de execuție, nivelul stocurilor scade de la zero la Q, iar ciclul se repetă.
În sistemele de inventar, cererea este, de obicei, incertă, iar timpul de execuție poate varia, de asemenea. Pentru a evita lipsurile, managerii dețin adesea un stoc de siguranță. În astfel de situații, nu este clar ce cantități comandate și ce puncte de reaprovizionare vor reduce la minim costul total estimat al stocurilor. Modelele de simulare pot aborda această întrebare. În acest exemplu, cererea este incertă având o distribuţie Poisson cu o medie de 100 de unități pe săptămână. Astfel, cererea anuală estimată este de 5.200 de unități.
Relațiile suplimentare care apar pentru sistemul de inventar sunt :

- Fiecare comandă costă 50 USD, iar costul de exploatare este de 0,20 USD pe unitate pe săptămână (10,40 USD pe an).
- Orice cerere neplătită este pierdută și costă compania 100 de dolari din profitul pierdut.
- Timpul dintre plasarea comenzii și primirea comenzii este de 2 săptămâni. Prin urmare, cererea preconizată în timpul perioadei de plată este de 200 de unități. Comenzile sunt plasate la sfârșitul săptămânii și primite la începutul săptămânii.
Modelul economic tradițional de comandă (EOQ) sugerează o cantitate de comandă :
Q = Sqrt ((2 * 5200 * 50) / 10.4) = 224
Pentru politica EOQ, punctul de reaprovizionare ar trebui să fie egal cu cererea. Dacă cererea este exact 200 de unități, ar trebui plasată o comandă atunci când poziția inventarului scade la 200 de unități. Apoi, comanda va ajunge când nivelul de stoc ajunge la zero.
Cu toate acestea, în cazul în care cererea fluctuează cu o medie de 200 de unități, lipsurile vor apărea aproximativ jumătate din timp. Din cauza costurilor cu deficit ridicat, managerul ar folosi fie un punct de reaprovizionare mai mare, o cantitate mai mare de comandă, fie ambele. În ambele cazuri, managerul va avea o medie mai mare de stoc, ceea ce va duce la un cost scăzut al deficitului total, dar la un cost total de exploatare mai mare. O cantitate de comandă mai mare permite managerului să comande mai puțin frecvent, generând astfel costuri totale de comenzi mai mici. Cu toate acestea, alegerea adecvată nu este clară. Simularea poate testa diverse politici privind numărul de comenzi / cantitate comandată.
Înainte de a examina modelul de simulare, treceți prin logica modului în care funcționează acest sistem de inventariere. Să presupunem că inițial nu s-au remis comenzi și că nivelul inițial al inventarului este egal cu cantitatea de comandă, Q. Prin urmare, poziția inițială a inventarului va fi aceeași cu cea a nivelului de inventar. La începutul săptămânii, dacă au sosit comenzi restante, managerul adaugă cantitatea de comandă la nivelul actual de inventar.
Apoi, determinați cererea săptămânală și verificați dacă există suficient inventar pentru a răspunde acestei cereri. Dacă nu, atunci numărul de vânzări pierdute este cererea minus inventarul curent. Reduceți nivelul actual de inventar din poziția inventarului, setați inventarul curent la zero și calculați costul de vânzare pierdut. Dacă este disponibil un inventar suficient, satisfaceți toate cererile din stoc și reduceți atât nivelul inventarului, cât și poziția de inventar după nivelul cererii.
Următorul pas este să verificați dacă poziția de inventar se află la sau sub punctul de reaprovizionare. Dacă da, plasați o comandă pentru unitățile Q și calculați costul comenzii. Poziția inventarului este mărită cu Q, dar nivelul stocurilor rămâne același. Programați o primire de unități Q care să sosească după timpul de plată. În cele din urmă, calculați costul de deținere în funcție de nivelul stocurilor la sfârșitul săptămânii (după satisfacerea cererii) și costul total.

 

 

 

 

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii, analiza poziţiei financiare şi a performanţelor, diagnosticul rentabilităţii, analiza riscului.

 

Viziune

Viziunea noastră este să fim ecosistemul preferat unde clienţii, angajaţii şi partenerii nostri îşi împărtăşesc unii altora experienţa şi mobilizează resurse pentru a crea valoare pentru toţi.

Misiune

Misiunea noastră este să oferim consultanţă firmelor mici, aflate la început de drum şi nu numai, să înţelegem nevoile clienţilor noştri şi să îi ajutăm să îşi atingă potenţialul maxim prin reducerea costurilor şi creşterea productivităţii.

Servicii

- Fudamentarea afacerii
- Analiza poziţiei financiare
- Analiza performanţelor
- Analiza activităţii întreprinderii
- Analiza fluxurilor de numerar
- Diagnosticul rentabilităţii
- Analiza riscului

Contact

 • Telefon:
  (+40) 773 864 734
 • Email:
  imperial.ro@gmail.com
 • Adresa:
  Ep. Iacob Antonovici 17
  Bârlad, 731212, Vaslui
  România