Servicii de calitate

Cele mai importante patru atribute ale unui serviciu de calitate superioară sunt :

 

 • rapiditatea cu care este livrat serviciul
 • politeţea celui cu care se intră în contact la achiziţionarea serviciului şi livrarea acestuia
 • posibilitatea de a alege dintre mai multe opţiuni
 • beneficiile suplimentare oferite în cadrul aceluiaşi serviciu

 

Noi le oferim !


Rentabilitatea investiţiei

Cum puteţi face faţă competiţiei dacă urmărirea formulelor sau analizarea variabilelor de intrare necesită mult timp ?

 

În loc să studiaţi oportunităţile pentru cea mai bună alocare a capitalului, vă puteţi pierde în modele de calcul... iar timpul trece.

 

Calculele efectuate de noi vor asigura baza pentru deciziile strategice cu privire la cheltuielile de capital care vă vor duce mai aproape de îndeplinirea obiectivelor :

 

 • Crearea rapidă a modelului de investiţii
 • Realizarea de analize de profitabilitate şi identificarea celei mai eficiente alternative
 • Analiza profitabilităţii mai multor scenarii
 • Calcularea pragului de rentabilitate pentru diferiţi parametri
 • Analiza de  senzitivitate
  • ce se întâmplă dacă costurile investiţiilor cresc, veniturile scad, sau   rata de actualizare este diferită ?
 • Comparaţia diferitelor scenarii de investiţii sau proiecte alternative.
 • Testarea deprecierii pentru IFRS şi US GAAP
 • Evaluare pentru achiziţii, fuziuni şi vânzări de afaceri

Mai mult


Analiză financiară

Analiza financiară ajută la identificarea activităţii nesatisfăcătoare a întreprinderii şi la stabilirea măsurilor care vor influenţa rezultatele în viitor.

 

Prin cunoaşterea post-faptică, curentă şi previzională a activităţii agenţilor economici, a rezultatelor interne şi a cauzelor care le-au generat, analiza contribuie la cunoaşterea continuă a eficienţei utilizării resurselor umane, materiale şi financiare.

 

Deoarece obiectivul principal al unei întreprinderi îl constituie maximizarea valorii patrimoniului, eficienţa cu care a fost folosit capitalul investit constituie obiectivul central al diagnosticului financiar.

 

Obiectivele de bază ale analizei financiare le constituie :

 

 • descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne
 • diagnoza şi reglarea activităţii întreprinderii
 • întărirea autonomiei economico - financiare
 • creşterea eficienţei economice
 • fundamentarea deciziilor financiare
 • informarea întreprinderii cu cerinţele standardelor şi cu nivelul concurenţei pe diferite pieţe

Mai mult


Maximizarea profitului

În economia modernă de piaţă, aşezată pe un echilibru relativ între oferta globală de mărfuri, pe de o parte şi cererea globală de consum, pe de altă parte, întreprinderea se confruntă permanent cu o restricţie a concurenţei imperfecte, care o obligă să-şi amplifice producţia, dar să reducă nivelul costurilor totale şi să obţină profit.

Într-o economie concurenţială, maximizarea profitului poate avea loc atunci când sporirea producţiei ajunge la un nivel în care costul marginal devine egal cu venitul marginal, iar acesta se egalează cu preţul pieţei.

Mai mult


Minimizarea costurilor

Pentru a maximiza profitul întreprinderea trebuie, mai întâi, să minimizeze costurile de producţie, deci să obţină rezultate cât mai bune şi de durată.

În economiile moderne, procedeele care vizează reducerea costurilor de producţie rămân până la urmă una din soluţiile cele mai bune pentru atingerea scopului urmărit.

Importanţa reducerii costului pentru maximizarea profitului sporeşte şi mai mult dacă se ţine seama că în economia de piaţă producătorii (cu excepţia monopolurilor) nu pot să acţioneze după dorinţele lor asupra factorilor de producţie pe care-i cumpără, dar nici asupra preţurilor la care se vând propriile mărfuri.

Mai mult


A deveni întreprinzător este o excelentă ocazie pentru persoanele dornice să creeze, să inoveze, care sunt pregătite să desfăşoare o muncă de excepţie si care ar dori să-şi ia soarta în propriile maini.

Cu toate acestea, drumul către o activitate independentă nu este o călătorie de plăcere. Ea va fi presărată cu probleme care trebuie rezolvate. Din nefericire, succesul în afaceri nu este garantat. Aproape jumatate din totalul falimentelor s-au produs pe parcursul primilor patru ani de la lansare. Omul de afaceri ar trebui sa fie constient de oportunitatile care i se ofera, dar si de riscuri.

 

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii, analiza poziţiei financiare şi a performanţelor, diagnosticul rentabilităţii, analiza riscului.

 

Viziune

Viziunea noastră este să fim ecosistemul preferat unde clienţii, angajaţii şi partenerii nostri îşi împărtăşesc unii altora experienţa şi mobilizează resurse pentru a crea valoare pentru toţi.

Misiune

Misiunea noastră este să oferim consultanţă firmelor mici, aflate la început de drum şi nu numai, să înţelegem nevoile clienţilor noştri şi să îi ajutăm să îşi atingă potenţialul maxim prin reducerea costurilor şi creşterea productivităţii.

Servicii

- Fudamentarea afacerii
- Analiza poziţiei financiare
- Analiza performanţelor
- Analiza activităţii întreprinderii
- Analiza fluxurilor de numerar
- Diagnosticul rentabilităţii
- Analiza riscului

Contact

 • Telefon:
  (+40) 773 864 734
 • Email:
  imperial.ro@gmail.com
 • Adresa:
  Ep. Iacob Antonovici 17
  Bârlad, 731212, Vaslui
  România